Pages Navigation Menu

Hit Counter
Hit Counter


แอบตามรอย CNBLUE และซีรียส์เรื่อง Protect The Boss มาที่ร้านกาแฟ Foresta Book Cafe ใน Heyri Art Valley

แอบตามรอย CNBLUE และซีรียส์เรื่อง Protect The Boss มาที่ร้านกาแฟ Foresta Book Cafe ร้านกาแฟที่มีหนังสือหลากหลายให้ลูกค้าที่มานั่งในร้านได้เลือกนั่งอ่านกันแบบฟรีๆ (แต่ที่เราไปไม่เน้นอ่าน เน้นไปถ่ายรูปและกินลาเต้มันหวานเท่านั้น คึคึ)  ร้านนี้ตั้งอยู่ใน Heyri Art Valley ซึ่งเป็นหมู่บ้านศิลปะที่เต็มไปด้วย ผลงานศิลปะ ของศิลปิน, นักออกแบบและสถาปนิกที่มีชื่อเสียงชาวเกาหลี 


วิธีไปร้าน Foresta Book Cafe & Heyri art valley 
นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 2 หรือ 6 มาลงที่สถานี Hapjeong ออกทางออก 2 (Exit 2) แล้วต่อรถบัส หมายเลข #2200  (รถมีตั้งแต่ 07:00-23:20 รถมาทุก 15 นาที  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40-50 นาที ลงป้าย Heyri)

หมายเหตุ: ร้านนี้เคยเป็นหนึ่งในสถานที่ ถ่ายทำเพลง Love Girl ของ CNBLUE และ ซีรียส์เรื่อง Protect The Boss  

รูปด้านล่างมี 2 ฤดูรวมกัน คือ ฤดูร้อน เดือน พ.ค. 2013 และฤดูหนาว ม.ค. 2013
fininkorea-art-valley006  fininkorea-art-valley015

fininkorea-art-valley016

korea-englishvillage045

korea-englishvillage044

korea-englishvillage051

korea-englishvillage052

fininkorea-art-valley005

fininkorea-art-valley010

fininkorea-art-valley007

fininkorea-art-valley011

korea-englishvillage046

fininkorea-art-valley008

fininkorea-art-valley017

fininkorea-art-valley004

fininkorea-art-valley003

korea-englishvillage001
korea-englishvillage002
fininkorea-art-valley001

korea-englishvillage003

fininkorea-art-valley002

korea-englishvillage004

korea-englishvillage005

fininkorea-art-valley000

fininkorea-art-valley013

korea-englishvillage006

korea-englishvillage007

korea-englishvillage008

korea-englishvillage009

korea-englishvillage010

korea-englishvillage011

korea-englishvillage040

korea-englishvillage041  

korea-englishvillage042

korea-englishvillage043

     

comments
cnbshop-banner2