Pages Navigation Menu

Hit Counter
Hit Counter


ดูซากุระบานที่ถนนยออีโด (Cherry Blossom in Yeoido)

เดินดูซากุระบานสะพรั่งที่ถนนยออีโด (โซล) ที่นี่มีต้นซากุระมากกว่า 1,400 ต้น บานรอบเกาะ สวยงามมาก เป็นที่ยอดนิยมอันดับ 1 ของโซลในการชมซากุระของทั้งนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและชาวเกาหลี  ซากุระที่เกาหลีจะเป็นสีขาวอมชมพูอ่อนๆ ไม่ชมพูจ๋าเหมือนที่ญีปุ่น  ในรูปด้านล่างเป็นรูปของดอกซากุระที่บานในวันที่ 8 เม.ย. 2015 (เลือกที่จะดูไปก่อนวันงาน 2 วันเพราะกลัวคนจะเยอะมากช่วงวันที่จัดงาน ) ปี2015 นี้ที่ยออิโดมีเทศกาลชมดอกซากุระ ในวันที่ 10-15 เม.ย. ซึ่งช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวและคู่รักเกาหลี มากเป็นพิเศษมีทุกช่วงอายุ เพราะบรรยากาศที่นั่นดูโรแมนติกจริงๆ  เหมาะมากที่จะไปถ่ายรูปและเดินจูงมือกับคู่รัก

สำหรับคนที่อยากดูดอกซากุระเกาหลี สามารถไปดูได้ช่วงกลางเดือนเม.ย. ของทุกปี ก่อนไปอย่า  เช็คก่อนนะคะว่าเริ่มบานรึยังเพราะบางปีก็บานเร็วมาก บางปีก็จะมาตรงเวลาช่วงกลางเดือนเม.ย. ดอกซาุกุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์เท่านั้น

หมายเหตุ คนเกาหลีจะเรียกดอกไม้นี้ว่า벚꽃 (บอทกด) หรือ cherry blossom  จะไม่เรียก ดอกซากุระเหมือนญีปุ่น 

วิธีไปยออีโด Yeouido ชม cherry blossom หรือซากุระ
นั่งรถไฟใต้ดิน สายสีน้ำตาลอ่อน ลงสถานี National Assembly ออกทางออกที่ 1 หรือ 6  ออกไปจะเห็นดอกซากุระไกลๆ เดินประมาณ 5 นาทีก็จะถึงจุดชมซากุระ 

Yeoido2015001

Yeoido2015083

Yeoido2015002

Yeoido2015003

Yeoido2015004

Yeoido2015006

Yeoido2015007

Yeoido2015008

Yeoido2015010  

Yeoido2015012

Yeoido2015011  

Yeoido2015009

Yeoido2015013

Yeoido2015016

Yeoido2015018

Yeoido2015019

Yeoido2015020

Yeoido2015021

Yeoido2015022

Yeoido2015023  

Yeoido2015025

Yeoido2015024

Yeoido2015067

Yeoido2015026

Yeoido2015029

Yeoido2015027

Yeoido2015028

Yeoido2015030

Yeoido2015031

 Yeoido2015033

Yeoido2015081

Yeoido2015080

Yeoido2015079

Yeoido2015034

 Yeoido2015045

Yeoido2015044

Yeoido2015042

Yeoido2015041

Yeoido2015038

Yeoido2015040

Yeoido2015037

Yeoido2015036

Yeoido2015035

Yeoido2015045  

Yeoido2015047  

Yeoido2015049

Yeoido2015048

Yeoido2015050

Yeoido2015053  

Yeoido2015055  

Yeoido2015057

Yeoido2015058

Yeoido2015059

Yeoido2015060

Yeoido2015063

Yeoido2015064

Yeoido2015061

Yeoido2015065   

Yeoido2015068

Yeoido2015069

Yeoido2015070

Yeoido2015071

Yeoido2015074

Yeoido2015075

Yeoido2015076       

Yeoido2015052
 

comments
cnbshop-banner2